Activiteiten - Scholarships Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Senioren | Archief

 


 

Scholarships

Met het scholarshipproject willen wij kinderen uit kansarme gezinnen toekomstmogelijkheden bieden door voor hen de school te financieren. Tot en met 2011 lag onze focus op de lagere school (SD) en de middelbare school (SMP of SMA). Sinds 2011 geven we in toenemende mate scholarships voor vakopleidingen (SMK, te vergelijken met het Nederlandse MBO-onderwijs). Deze scholen ontvangen, in tegenstelling tot lager en middelbaar onderwijs, geen gelden van de overheid. Ze zijn daardoor relatief duur en veel kinderen vallen uit door financiële problemen. En dit terwijl juist jongeren met een vakopleiding veel kans maken op een baan.

Kinderen die deelnemen aan ons scholarshipprogramma ontvangen rechtstreeks van ons een tas/rugzak, schooluniformen, schoenen, schriften en andere schoolbenodigdheden. Via de school zorgen wij dat ze lesboeken krijgen. Wij betalen het schoolgeld en eventueel benodigde bijles.

Tijdens de looptijd van het scholarship bezoeken we de scholen en worden we bijgepraat over prestaties en ontwikkelingen. Door deze manier van werken kunnen we de kwaliteit van het scholarshipprogramma waarborgen.
 
De selectie van de kinderen komt tot stand in overleg met een aantal sleutelfiguren: de onderwijzer samen met het schoolhoofd; een sociaal werkster van de P.K.K.(Peringatan Kesejahteraan Keluarga) of een kepala desa/lurah (wijk- of dorpshoofd) die inzicht heeft in de statistieken van de desa/wijk; en een lid van onze staf (allen vrijwilligers). De scholarships worden zo veel mogelijk gelijk verdeeld tussen jongens en meisjes, gespreid over dorpen/gemeenschappen en over meerdere schooltypes zoals Negeri (staatschool), Muhammadiya (islamitische school) en katholieke/protestante scholen.
 
Na in 2002 te zijn gestart met 24 kinderen van lagere scholen in Yogyakarta, nemen nu 120 kinderen in Yogyakarta en 60 kinderen op Bali aan het programma deel. Daarnaast ondersteunen we 6 studenten met een hbo- of universitaire opleiding.