Donaties Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter

 


 

Wilt u ons steunen?

Met uw gift kunnen wij onze projecten verder voortzetten en uitbouwen. U kunt een specifiek doel of project steunen. Of u kunt een algemene donatie doen waarvan u de besteding aan ons overlaat.

De mogelijkheden voor projectondersteuning zijn:
  • Het scholarshipprogramma: voor € 150 of € 240 per jaar financiert u het schoolgeld en de lesbenodigdheden van een kind voor resp. junior highschool of senior highschool en vakschool (mbo). Een scholarship kan op ieder moment van het jaar ingaan.
  • Het ondersteunen van een senior (60+) kan voor € 10 per maand (dat is € 30 per kwartaal, € 120 per jaar). Hiervoor worden voeding, vitaminen en medische hulp betaald.
U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL74ABNA084.21.36.932, ten name van Stichting Gotong Royong te Utrecht. Geef, indien u dat verkiest, aan voor welk doel of project uw donatie is bestemd. Bij voorbaat onze dank! Het geld zal goed worden besteed.

Stichting Gotong Royong is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)*. Dat betekent dat de stichting uw gift aftrekbaar is van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 
*omdat onze registratie is ingediend bij de Belastingdienst in 's-Hertogenbosch, vindt u onze stichting op de
anbi-website onder de vestigingsplaats 's-Hertogenbosch. U kunt ook zoeken op ons RSIN/Fiscaal nummer: 810799571.

Indien u ons periodiek wilt steunen met een wat groter bedrag, dan bieden wij de mogelijkheid een notariële akte van schenking op te maken via Schenkservice. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar. Op de website van Schenkservice vindt u meer informatie over deze manier van schenken.