Activiteiten - Senioren Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Senioren | Archief

 


 

Senioren

Met het seniorenproject ondersteunen wij ouderen met aanvullende voeding en medische zorg. Indonesië kent een steeds groter wordende groep senioren (60+). De meeste senioren hebben geen pensioen en AOW bestaat niet in Indonesië, dus senioren werken erg lang door om in hun levensonderhoud te voorzien. Wie niet meer kan werken, is afhankelijk van familie. Maar wanneer de kinderen door de transmigratiepolitiek naar andere eilanden zijn gezonden, is er vaak geen direct contact meer. Dan wordt men afhankelijk van burenhulp, van mensen die zelf vaak ook armlastig zijn.
 
In het voorjaar van 2003 zijn wij gestart met het verstrekken van hulp aan een groep van twintig alleenstaande vrouwen en weduwen in Yogyakarta; op dit moment bestaat de groep uit 150 senioren verdeeld over diverse locaties in de stad. Zij komen elke maand bijeen en ontvangen dan een basispakket met voedingsmiddelen, een medische check-up en waar nodig medicijnen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door lokale vrijwilligers. Een aantal niet-mobiele senioren ontvangen aanvullende hulp en extra aandacht van de vrijwilligers.
Van 2006 tot en met 2012 hebben we ook op Bali een groep van circa 60 senioren op deze wijze ondersteund.
 
Naast het ‘standaardpakket’ bieden wij individuele ondersteuning aan senioren die bijzondere medische of sociale hulp nodig hebben. Medische ondersteuning bieden wij ook aan het ziekenhuis Nur Hidayah, een klein particulier ziekenhuis in Bantul, onder de rook van Yogya; het wordt gerund door een zeer sociaal bewogen artsenechtpaar. De hulp is laagdrempelig en goedkoop. We hebben hier een aantal patiënten geholpen die kampten met onder andere de gevolgen van botbreuken en verbrijzelingen na de aardbeving van 2006 en de operatieve verwijdering van ‘platen en pinnen’ in 2009. In 2010 is het ziekenhuis een 'moeder en kind project' gestart, om complicaties en sterfte bij de geboorte terug te dringen. Een prima initiatief waaraan wij dan ook graag een financiële bijdrage hebben geleverd. Op zijn beurt ondersteunt het ziekenhuis ons bij de medische hulp aan senioren.