Doelstelling Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter

 


 

Doelstelling 
 
Wij ondersteunen particuliere instellingen en initiatieven in Indonesië die zich bezighouden met onderwijs, (para-)medische en psychosociale zorg aan kinderen en jongeren tot 21 jaar en ouderen vanaf 60 jaar. Door het verlenen van materiële hulp aan deze instellingen, helpen wij concreet de levensomstandigheden te verbeteren. Daarnaast adviseren wij hen bij het realiseren van hun doelen en het aanboren van fondsen.
 
Kenmerken van onze werkwijze:
  • we bieden directe, concrete hulp aan instanties, die zich inzetten om het heden en de toekomst van kinderen en ouderen te verbeteren;
  • we geven bij voorkeur geen geld, maar kopen zelf artikelen, materialen, goederen en diensten (schoolgeld betalen we rechtstreeks aan school)   
  • we minimaliseren de overheadkosten: minimaal 95% van giften en donaties wordt daadwerkelijk besteed aan de doelstelling (in de afgelopen jaren is dit steeds 99% of zelfs 100% geweest);
  • we verstrekken regelmatig gerichte en persoonlijke informatie aan sponsors en donateurs, zodat men weet wat er speelt en waar het geld aan besteed wordt;
  • alle projecten worden ter plekke gecontroleerd, begeleid en geëvalueerd door ons zelf of door een medewerker van onze lokale partner-organisatie.
 
De aanpak bij de selectie en de opzet van de projecten is erop gericht dat kleinschalige projecten ontstaan die door hun aard en grootte behapbaar en bestuurbaar zijn. Ook aan de selectie van de lokale partners wordt veel aandacht besteed. Geen project start zonder dat er persoonlijk contact is geweest tussen het bestuur en de lokale betrokkenen. Door gedegen controles tijdens de ontwikkeling en de voortgang, houdt het bestuur frequent een vinger aan de pols. Doordat bestuursleden op gezette tijden ter plekke op de projecten aanwezig zijn, wordt de kans op succes vergroot en wordt de kans op het overbodig uitgeven van geld aan minder relevante zaken in de periferie van een project verkleind.