Activiteiten - Archief Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Senioren | Archief

 


 

Archief

Op deze pagina vindt u informatie over eerdere activiteiten die nu niet meer tot onze kernactiviteiten behoren. Hiermee hebben wij in het verleden onder meer de volgende resultaten geboekt:
  • Drinkwater en sanitatie: aanleg van meer dan 100 MCK’s (toilet/bad/washuisje met waterput);
  • Community development: wederopbouw van huizen en reparatie/verbetering van infrastructuur in het dorp Wukisari, bij Yogjakarta, na de aardbeving van mei 2006;
  • Community development: verbetering van infrastructuur en aanleg van straatverlichting in diverse desa’s nabij Yogjakarta.
 
 
Drinkwater en sanitatie
 
In 2003 startten wij in Yogyakarta met het slaan van waterputten in de kampongs aan de rand van de stad en het (ver-)bouwen van een aantal MCK-huisjes.
MCK staat voor Mandi, Cuci, Kakus; een huisje met toilet, bad- en wasgelegenheid waar zo’n twintig gezinnen gebruik van maken.
 
Omdat we naam gemaakt hebben met deze zorg, ontvangen we aanvragen uit de wijde omgeving van Yogya. De lokale staf helpt bij het keuzeproces door ter plaatse een vooronderzoek in te stellen en ons op basis daarvan een positief of negatief advies te geven. De Hollandse staf ter plekke gaat daarna zelf poolshoogte nemen bij de voorgedragen locatie en neemt een gewogen besluit. Daarna wordt de lokale bevolking geïnformeerd en worden er met hen afspraken gemaakt over de bouw, over hun bijdrage en over het onderhoud. Wanneer deze socialisatie goed verloopt wordt er na enige tijd begonnen met de bouw. De bouw wordt uitgevoerd door een bouwteam van ons, aangevuld met een aantal arbeidskrachten uit de desa die de MCK ontvangt.
 
Inmiddels heeft de stichting meer dan 100 van dergelijke projecten gerealiseerd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de hygiënische omstandigheden op plaatsen waar voorheen de rivier tegelijkertijd als toilet en wasruimte diende en waar kinderen (school-)tijd moesten besteden aan het halen van water uit een elders gelegen put. 
 
Dat dergelijke projecten hard nodig zijn, werd nog eens duidelijk gemaakt in dit filmpje dat in november 2015 verscheen ter gelegenheid van wereld-toiletdag.
 
Regelmatig bezoeken we de gerealiseerde MCK's om de staat te inspecteren en te zien of de gemaakte afspraken over onderhoud worden nageleefd. In maart 2015 bleek dat een aantal van de MCK's 'van het eerste uur' aan reparatie toe zijn. In een tropisch klimaat, met de combinatie van hitte, vocht en sterk zonlicht, wordt met name hout (de deuren) snel aangetast. Ook sneuvelt er nog wel eens een dakpan of een lamp. In een paar gevallen waren de septictanks vol en werd het toilet niet meer gebruikt omdat er geen geld was om de tank leeg te halen. In mei 2015 is gestart met de renovatie van deze MCK's. De bewoners voerden deze werkzaamheden zelf uit, wij leverden de materialen en de kennis. 
Omdat de aanvragen voor nieuwe MCK’s sterk teruggelopen zijn, als gevolg van overheidsbeleid (beperkte subsidiemogelijkheid) en door toename van de bouw van privé toiletten, hebben wij na voltooiing van de renovatie van eerder gebouwde MCK's, dit project afgerond.
 
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Impulsis, de Gemeente Utrecht en een derde partij die niet met naam genoemd wil worden
 
 
Community development

Onze community development activiteiten zijn ontstaan vanuit noodhulpverlening na de aardbeving bij Yogjakarta (m.n. Bantul) in mei 2006. Omdat we in het getroffen gebied al actief waren voor de ramp en daardoor beschikten over ingangen, konden we direct de slag om te helpen bij het herstellen van de schade in twee woonkernen van Wukirsari, één van de zwaarst getroffen dorpen. We hebben huizen en  MCK’s gebouwd, waterputten geslagen, wegen hersteld, goten en afvoeren aangelegd, bruggen gerepareerd en straatverlichting aangelegd*.

Deze infrastructurele maatregelen hebben een groot effect gehad op het verbeteren van de leefomstandigheden: de begaanbaarheid wordt verbeterd, de mobiliteit wordt vergroot (ook na zonsondergang), de hygiëne wordt geoptimaliseerd (schoon water, badplaatsen en toiletten in plaats van de rivier) en daarmee ook de gezondheid.
 
Er is hard gewerkt, ook deels in de vorm van 'gotong royong werk': gratis, ten behoeve van de gemeenschap. Er is ook zuinig gewerkt, waardoor - buiten planning, maar binnen budget - nog een extra brug gebouwd kon worden.
 
Wij passen de opgedane ervaring én de resterende middelen nu toe in kleinschaliger community development projecten in de omgeving. In 2016 voerden wij onze laatste community development activiteiten uit. In het voorjaar van dat jaar werden twee buurtschappen van verharde paden en verlichting voorzien.

Meer informatie over dit project op deze site:

verslag van het eerste bezoek aan het gebied, juli 2006
verslag van het tweede bezoek, begin september 2006
verslag van het derde bezoek, in december 2006
foto's in het foto-album
krantenartikel over de oplevering van het vervolgproject, juni 2008
- diverse edities van onze Nieuwsbrief
* dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van