Activiteiten - Kinderen Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Senioren | Archief

 


 

Kinderen
 
Een van onze kernactiviteiten van het eerste uur is de support van het kindertehuis Widhya Asih III in Singaraja; een kleine stad in het noorden van Bali. Singaraja is een bedrijvig multicultureel bestuurlijk centrum aan de Noordkust, een kleine magneet voor de voornamelijk agrarische dorpen uit de wijde omgeving.
In dit kindertehuis (protestantse achtergrond) wonen 110 (voornamelijk Hindoe-) kinderen; de meeste kinderen komen uit arme desa’s van over het gehele eiland en uit streken waar ook geen vervolgonderwijs aanwezig is. Sommige kinderen zijn wees, sommige half-wees of tussen wal en schip beland na de echtscheiding van hun ouders.
 
Sinds 2003 realiseerden wij hier de volgende projecten:
  • aanleg van een waterpomp;
  • de bouw van een toilet-badhuis (MCK) voor de meiden en renovatie van de toiletten/wasruimten voor de jongens
  • bouw van een veilige omheining en betegeling van de paden;
  • renovatie van keuken, eetzaal, aula en kantoor;
  • nieuwbouw van het meisjeshuis;
  • inrichting van een studiehuis annex ziekenboeg;
  • aanleg van een tuin voor eigen groenteproductie;
  • opzet van een batik/naaiatelier waar de kinderen een vak kunnen leren en waarvan de verkoopopbrengsten ten goede komen aan het tehuis;
  • computerles en Engelse les;
  • aanschaf van een schoolbus (met dank aan de maçonnieke Louisa Stichting).
In de jaren 2006-2012 namen alle kinderen deel aan ons scholarshipproject. Vanaf najaar 2012 wordt deze steun deels overgenomen door de moederorganisatie van het tehuis. Wij vervolgen de scholarships voor een kleine groep kinderen en bieden individuele ondersteuning aan kinderen die doorstuderen aan het (hoger) beroepsonderwijs.Zo volgde Yudi op onze kosten een vakopleiding voor het maken van batikstempels en Kadek Sulastre een agrarische opleiding in Salatiga. Suroto deed een opleiding auto-techniek en Luh Deyantini rondde een computeropleiding af, beiden vonden daarna direct een baan. Eka rondde succesvol een Verpleegstersopleiding af en Yudi en Sumi deden een avondstudie Economie en Management. Derli rondde haar verpleegstersopleiding af en studeert nu verpleegkunde aan de universiteit. Sudi slaagde voor haar bachelor Economie en vervolgt die studie met een master Financieel Management. En dit is slechts een kleine greep. Wat deze ondersteuning betekent voor de ontvangers wordt prachtig verwoord in de success story van Nyanyi, die cum laude slaagde voor haar masteropleiding Marketing en Management.
 
Sinds 2015 ondersteunen we een tweede tehuis uit de Widhya Asih groep: WA VII in Amplapura bij Karangasem (Oost-Bali). Yudi, die zijn vorming genoot in WA III, runt dit tehuis met zeer beperkte faciliteiten en inrichting. Met o.a. de aanschaf van keukengerei en stoelen, leveren wij een bijdrage aan de verbetering daarvan.
 
In Yogjakarta hebben wij, samen met onze lokale partner stichting Sejahtera Mulia een Community Activity Center (CAC) opgericht, een multifunctioneel centrum voor kinder- en ouderenzorg inclusief een kleine medische post. Eind 2004 werd gestart met de renovatie van een paar oude schoollokalen en met nieuwbouw op het terrein en zo ontstond in juni 2005 het centrum, ‘Roemah Kita’ (ons thuis) geheten, dat  onderdak biedt aan een kinderdagverblijf en een seniorenvoorziening. Met het kinderdagverblijf (PAUD) bieden wij vrouwen uit minvermogende gezinnen de kans om buitenshuis te gaan werken en zo het gezinsinkomen te verhogen. Voor de kinderen betekent deze voorschoolse educatie bovendien een belangrijke voorsprong in hun ontwikkeling en kansen. De dagopvang kreeg in 2008 een plek in de Top 3 van de beste dagverblijven van het provincie-en stadsdeel Sleman. Niet in het minst door de professionele staf (vijf gekwalificeerde werkneemsters) die er alles aan doet om het spelaanbod op niveau te houden. Sinds 2011 is het dagverblijf in staat de exploitatie zelf te financieren en subsidiëren wij uitsluitend nog de grotere niet-operationele uitgaven, zoals onderhoud aan het gebouw. Op ons You tube kanaal is een filmpje te zien van het kinderdagverblijf.
Regelmatig ontvangen wij van de project-coördinatoren inzicht in de voortgang van dit project. Zoals deze update van augustus 2020.
 
In 2006 bouwden we in Guwo Gampeng, nabij Yogjakarta, een kleuterschool. Daarnaast voerden wij enkele kleinere projecten uit waarbij kleuterscholen werden gerenoveerd, gemeubileerd en van materialen voorzien.