Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiën | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 19 nummer 3, november 2020

We gaan vrolijk en met goede moed door


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

November 2020, we zijn nog steeds in de greep van een onvoorspelbaar virus en van de maatregelen die overal ter wereld genomen worden. Het is niet alleen het gesprek van de dag, maar ook een niet te ontwijken realiteit voor velen.

Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich focussen op dat wat bindt en niet op dat wat scheidt, mensen die zich weren tegen een ander virus (een gevaarlijke mix van scepsis en cynisme) met een politieke agenda, dat maatschappelijke destabilisering veroorzaken kan en dat ook één van de pijlers van ons werk aantasten kan: die van solidariteit, zowel op lokaal & landelijk niveau als wel internationaal. De kaart van ‘ver van mijn bed’ is snel gespeeld en dan raakt het de Stichting. Zo’n reactie is te begrijpen als je ziet hoe onderhuids angst een rol speelt; die angst remt ons nog meer dan dat de maatregelen doen. Bewustzijn daarvan is het begin van het ombuigen van deze tendens; bij deze een bijdrage daartoe. Wij gaan vrolijk en met goede moed door.  

In de vorige nieuwbrief (juli jl.) schreven we over de financiële effecten van deze mondiale alles-remmer op de stichting. Diverse donateurs reageerden daarop door ons werk royaal (extra) te ondersteunen. Ook is er een fonds (dat ons al vele jaren helpt) dat het wegvallen van een andere grote sponsor voor een deel compenseerde met een extra donatie van 7.000 euro. Met dank aan Boris. Daar worden wij blij van.   

De vraag naar jullie steun voor de scholarships en de senioren is onverminderd!                             

2.‘Corona locale´ Indonesië

Indonesië doet met 1600 vrijwilligers mee in de vaccin-trial van de Chinese farmaceut Sinovac Biotec. Men zit in de laatste testfase; er wordt snel resultaat verwacht, dat moet ook wel want de “rat race” voor een veilig vaccin komt mondiaal in een beslissende fase. 

Het “nieuw normaal” heeft sinds juli in Indonesië geleid tot een forse toename van het aantal besmette mensen en van het aantal aan COVID-19 overleden mensen. Het is aan te nemen dat de officiële cijfers (450.000 zieken en 15.000 doden, 17/11) het topje van de ijsberg is. Er wordt erg weinig getest, niet alleen omdat de capaciteit niet zo groot is, maar vooral omdat de mensen weigerachtig zijn: angst voor isolement en vooral ontslag. Het is een feit dat begraafplaatsen in en om Jakarta moeite hebben om de doden conform de religieuze gebruiken (begraven binnen 24 uur) te begraven.

Yogyakarta lijkt het uitzonderlijk goed te doen; op de kaart die besmettingen in beeld brengt, is Yogya een lichtroze streek omgeven door het donkerrode overige deel van Java en een rood Bali. Een verklaring daarvoor is de eeuwenoude sociale cohesie die is gesmeed door de verbinding met de Sultan van Yogya.

Het hele land lijdt zwaar; de inschatting is dat tegen het einde van het jaar 10 miljoen mensen hun werk hebben verloren: de schuldenlast door consumentenkredieten verzwaart de ‘struggle for life’ meer en meer. Terugval is er in praktisch alle sectoren, het meest in het toerisme en de horeca, maar ook in de detailhandel, de industrie en in toe- en aanvoer-logistiek. De export en import zijn fors gedaald (12% en 17%). Op Bali dat totaal afhankelijk is van toerisme, is 95% van de mensen uit die sector nu zonder werk. Het hoogseizoen (december/januari) zal geen verbetering brengen, alleen maar meer sores.   

3.         De projecten & effecten

I. Corona en de ondersteuning van de leerlingen en studenten

Ogenschijnlijk gaat het “schoolleven” gewoon door. En gewoon is hier: online lessen volgen en (volledig) schoolgeld betalen. Dat een groot deel van de kinderen geen goede toegang heeft tot internet, dat ze huiswerk op mobieltjes moeten maken, dat ouders de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen, dat discipline en doorzettingsvermogen onderontwikkelde kwaliteiten zijn en dat veel docenten/onderwijzer/sters zelf zeer matig computergebruikers zijn, schijnt de studievoortgang op papier en in rapportages niet te belemmeren.

Studenten (HBO/Universitair) hebben waarschijnlijk de minste problemen omdat zij en hun docenten wél toegerust zijn met de kennis en de middelen voor online onderwijs. Uit de mailtjes en/of appjes die we van hen ontvangen, spreekt hun enthousiasme, hun voortgang, hun zorgen én natuurlijk ook hun gemis aan contacten met hun studiegenoten.

Slecht en verdrietig nieuws kwam er uit Yogya; uitblinker Navila (MBO Marketing) is dodelijk verongelukt! In de knop gebroken. Wat in- en intriest. 

Dat ook op Bali het leven doorgaat, mag blijken uit het goede nieuws dat Asri is afgestudeerd aan de universiteit (Accountancy).
De kinderen van de lagere en middelbare school ontvangen online les en komen niet buiten het terrein; de studenten móeten soms naar de campus, maar verder wordt het contact met “de buitenwereld” beperkt. Eenzaam zal een kind niet snel zijn: gezamenlijkheid is speerpunt op het kinderhuis en dit voorkomt sociaal isolement.

Nyanyi (boekhouder van het kinderhuis en spin in het web) heeft het plan opgevat én uitgevoerd om de kinderen van het huis fit te houden. Ze organiseert ‘Zumba’-danslessen voor hen. Samen met een groepje van onze studenten die ook nog op het kinderhuis wonen, maakt ze choreografieën die ze ook opneemt en die op YouTube te zien zijn. Ga met plezier naar haar YouTube video-kanaal en zie het plezier waarmee men danst:

https://youtu.be/x4LY0zzOTww  of https://youtu.be/cB51LTD4QFk . Vergeet natuurlijk niet te liken en subscribe ook vooral; misschien kunnen jullie het in deze passieve tijden wel als ochtendgym gebruiken 😊.

II. Corona en het Kinderdagverblijf Rumah Kita in Yogya

Weinig verandering: nog steeds zijn er weinig inkomsten. Omdat ouders naar vermogen en onvermogen al dan niet betalen voor de support die de begeleidsters van het kinderdagverblijf online én aan huis verlenen, gaan wij door met het suppleren van hun salaris.

III. Corona en de Senioren in Yogyakarta

Ook dit programma gaat vrolijk door!! De deelnemers zijn blij met de support, aandacht en aanwijzingen en hopen dat deze steun nog lang mag blijven doorgaan! Aan de toegewijde vrijwilligers zal het niet liggen. Ze doen het goed (beschermd) en liefdevol. Er zijn nog geen senioren uit de groepen aan corona overleden. De inzet en continuering vraagt tijd en geld. Bij dat laatste (de extra kosten) kunnen jullie ons en hen helpen!!!  

4. Scholarships en seniorenhulp … de kinderen en de senioren hebben je nodig!!

Gezien de ontwikkelingen wordt je (extra) bijdrage (extra) gewaardeerd op rekeningnummer NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht.