Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 20 nummer 1, maart 2021


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

HELP!

1. Van het bestuur   

“We gaan het niet over Corona hebben, hoor!!” Hoe vaak hebben jullie dit gedacht of misschien wel gezegd in het afgelopen jaar? Elk (telefoon)gesprek leek en lijkt over dit virus en haar tentakels te gaan. Zelfs als je op straat loopt en je vangt een flard van een gesprek van voorbijgangers op, is snel de link gelegd en weet je: ze hebben het er over. Je probeert erbuiten te blijven. Maar ja, dan meldt een vriend, vriendin, collega of familielid dat hij/zij (“gek joh… ik heb nog zo opgelet”) het verraderlijke Corona heeft en je gedachten en gevoelens plakken weer onrustig aan dat onvoorspelbare virus.

Toch gaat naast het leven met het regime van afstand en hygiëne van het ‘nieuwe normaal’, ook het leven in het ‘oude normaal’ gelukkig gewoon door. Op empathie en liefde heeft het virus geen invloed: we zien de ander, we helpen, we verzorgen waar mogelijk.  

De wereld lijkt wel kleiner te zijn geworden; niet alleen omdat we niet reizen, maar ook omdat we ons emotioneel-psychologisch terugtrekken. We horen en zien vooral het nationale en lokale nieuws. Hoe het virus in reuzenlanden als China, India en Indonesië of op het Afrikaanse continent rondwaart en hoe men er daar mee omgaat, daar horen we niet veel over. Laten we niet vergeten dat Indonesië er ook nog is, dat ‘onze’ senioren, leerlingen en studenten er ook nog zijn, dat ze in exact dezelfde situatie zitten en dat ze onverminderd onze support kunnen gebruiken om hun ogen te kunnen richten op de toekomst in plaats van te overleven in lethargie.

Het is een feit dat onze inkomsten van particuliere sponsors het laatste jaar aanzienlijk zijn teruggelopen. Onze uitgaven zijn gelijk gebleven; wij wilden onze afspraken nakomen en verwachtten de terugval niet. We hopen van harte dat het doneren weer op gang zal komen en dat we in juli geen vervelende beslissingen (bezuinigingen op projecten) hoeven te nemen. Onze oproep aan jullie: zegt het voort, praat met je familie, je vrienden, je collega’s en probeer ze warm te laten lopen voor ons werk. Jullie zijn onze beste ambassadeurs. Stuur niet zo maar deze nieuwsbrief door, maar vertel er iets bij; prikkel mensen om de senioren of de kinderen te steunen!!                                 

2. ‘Corona locale´ Indonesië

In Indonesië (276 miljoen inwoners) is het officiële aantal zieke/herstelde of door Covid overleden inwoners vergeleken met Nederland erg laag. Het totaal aantal geregistreerde besmetting op één dag (11 maart 2021) was in Indonesië gelijk aan dat van Nederland (6000). Ook het officiële aantal tot nu toe overleden mensen is naar verhouding zeer laag (16.000 in Nederland en 38.000 in Indonesië). Verklaringen hiervoor liggen voor de hand (weinig testen, weinig onderzoek naar reden van overlijden), maar of die ook werkelijk alles verklaren is maar de vraag. De schrik zit er in Indonesië flink in, er lijkt meer discipline en vooral meer sociale controle te zijn. Dit komt ook door de fijnmazige structuur van lokaal bestuur tot op wijkniveau.

Half februari 2021 is men begonnen met vaccineren. Gezien het grote aantal inwoners zal het effect van vaccineren lang op zich laten wachten. In de tussentijd blijven de maatregelen gelden en hoopt men dat men ze serieus blijft nemen.

Op Bali is de situatie er niet beter op geworden; het eiland dat totaal afhankelijk is van internationaal toerisme, zit op slot en gaat mogelijk pas weer open ergens in 2022 of wanneer 70% van de Balinese bevolking gevaccineerd is. De inkomsten van lokaal (Indonesisch) toerisme vormen een druppel op de hete plaat, dus de crisis is heftig.  

3.         De effecten op onze projecten

I Corona en de ondersteuning van de leerlingen en studenten

De scholen zijn nog niet open dus volgt ‘iedereen’ lessen online. Van kleuterschool tot universiteit. Met de kinderen en de staf van de twee kinderhuizen (Singaraja en Amlapura) gaat het zeer goed. Maar financieel is het hommeles. De schoolkosten blijven gelijk of stijgen, maar inkomsten uit verkoop van planten en batik stagneren, er komen geen buitenlandse particuliere bezoekers (met een zak geld) meer langs en één Australische club van expats is gestopt met de ondersteuning (van voornamelijk studenten). Wie zal dat oppakken? Er zijn twee kandidaten voor het volgende academisch jaar: Elli en Sumiasi. Beiden willen Economie gaan studeren. Ben je geïnteresseerd om één van hen te sponsoren, neem contact met ons op over kosten en mogelijkheden!

Nyanyi, staflid en evenknie van Hoofd Pak Franky in Singaraja, gaat vrolijk door met haar Zumba-lessen die online te volgen zijn. Een recent clip: https://youtu.be/nXfSrEdQlI4 .

En Yudi, Hoofd van het kinderhuis in Amlapura maakte de volgende promo over wat de kinderen zoal overdag doen in corona-tijd: https://youtu.be/RA3AKAYd6tk  

Amaliah, Coördinator Scholarships in Yogyakarta werkte zich in februari een slag in de rondte om alle 115 kinderen en hun ouders te ontmoeten; soms thuis en soms op school.

We hebben via mail en Whatsapp regelmatig contact met de 10 studenten die aan een universiteit studeren en die wij volledig ondersteunen. Ze sturen ons per kwartaal de resultaten. We willen niet opscheppen, maar meer dan de helft van hen haalt scores in de bovenste range. We zien semester-gemiddelden voor alle vakken van 3.7 en hoger langskomen (4.0 is het maximaal haalbare, vergelijkbaar met een 10 bij ons). De anderen zitten tussen de 3.2 en 3.6. Ook oud-leerling Vivi die nu een beurs heeft voor de Gajah Mada Universiteit in Yogyakarta doet het erg goed. Aan deze studenten besteden we in totaal zo’n 800 euro per maand. Voor de leerlingen van de lagere en middelbare school budgetteren we in totaal per maand minstens 2100 euro. Het meeste van dat geld is bestemd voor de 115 leerlingen in Yogyakarta.

II Corona en het Kinderdagverblijf Rumah Kita in Yogyakarta

Voor het door ons opgezette kinderdagverblijf Rumah Kita in Yogyakarta is het financieel een ramp. Ze zijn gesloten en hebben dus praktisch geen inkomsten. De staf maakt wel online programma’s ter ondersteuning van de ouders en kinderen. Ook leggen ze huisbezoeken af, waarvoor ze minimale donaties ontvangen. Wij besloten afgelopen jaar de salarissen van de staf te betalen en spenderen daar 500 euro per maand aan. Dus dat zijn 6000 niet-gebudgetteerde euro’s in één jaar. Het is de vraag of we daarmee (kunnen) doorgaan.

III Corona en de Senioren in Yogyakarta

De senioren-programma’s van Yogyakarta gaan gelukkig onverminderd door. De bereidheid en betrokkenheid van de groep vrijwilligers onder leiding van Bu Mur en haar zus Bu Kus is hoog. Maar het is wel 1500 euro per maand die wij aan deze support besteden!!! 

Scholarships en seniorenhulp … de kinderen en de senioren hebben je nodig !!

Gezien de ontwikkelingen word je (extra) bijdrage ook (extra) gewaardeerd op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht.

4. Giften en belasting

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben een ANBI-status (onder Belastingsdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte 

5. Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback of een vraag? Mail naar: info@gotong-royong-utrecht.nl