Activiteiten - Community development Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Drinkwater en sanitatie | Ouderen en medisch | Community development

 


 

Community development

Onze community development activiteiten zijn ontstaan vanuit noodhulpverlening na de aardbeving bij Yogjakarta (m.n. Bantul) in mei 2006. Omdat we in het getroffen gebied al actief waren voor de ramp en daardoor beschikten over ingangen, konden we direct de slag om te helpen bij het herstellen van de schade in twee woonkernen van Wukirsari, één van de zwaarst getroffen dorpen. We hebben huizen en  MCK’s gebouwd, waterputten geslagen, wegen hersteld, goten en afvoeren aangelegd, bruggen gerepareerd en straatverlichting aangelegd*.

Deze infrastructurele maatregelen hebben een groot effect gehad op het verbeteren van de leefomstandigheden: de begaanbaarheid wordt verbeterd, de mobiliteit wordt vergroot (ook na zonsondergang), de hygiëne wordt geoptimaliseerd (schoon water, badplaatsen en toiletten in plaats van de rivier) en daarmee ook de gezondheid.
 
Er is hard gewerkt, ook deels in de vorm van 'gotong royong werk': gratis, ten behoeve van de gemeenschap. Er is ook zuinig gewerkt, waardoor - buiten planning, maar binnen budget - nog een extra brug gebouwd kon worden.
 
Wij passen de opgedane ervaring én de resterende middelen nu toe in kleinschaliger community development projecten in de omgeving. In dat kader werden in 2008 en 2009 diverse neonisasi (straatverlichting) projecten gerealiseerd, o.a. in de desa's Bulu en Karang Semut. In 2012 sloten wij het dorp Gunung Mojo in Sleman aan op het electriciteitsnet. Ook in 2016 staan diverse projecten op het programma. In het voorjaar werden reeds twee buurtschappen van verharde paden en verlichting voorzien.

Meer informatie over dit project op deze site:

- verslag van het eerste bezoek aan het gebied, juli 2006
- verslag van het tweede bezoek, begin september 2006
- verslag van het derde bezoek, in december 2006
- foto's in het foto-album
- krantenartikel over de oplevering van het vervolgproject, juni 2008
- diverse edities van onze Nieuwsbrief
 
* dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van