Activiteiten - Drinkwater en sanitatie Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Kinderen | Scholarships | Drinkwater en sanitatie | Ouderen en medisch | Community development

 


 

Drinkwater en sanitatie

In 2003 startten wij in Yogyakarta met het slaan van waterputten in de kampongs aan de rand van de stad en het (ver-)bouwen van een aantal MCK-huisjes.
MCK staat voor Mandi, Cuci, Kakus; een huisje met toilet, bad- en wasgelegenheid waar zo’n twintig gezinnen gebruik van maken.
 
Omdat we naam gemaakt hebben met deze zorg, ontvangen we aanvragen uit de wijde omgeving van Yogya. De lokale staf helpt bij het keuzeproces door ter plaatse een vooronderzoek in te stellen en ons op basis daarvan een positief of negatief advies te geven. De Hollandse staf ter plekke gaat daarna zelf poolshoogte nemen bij de voorgedragen locatie en neemt een gewogen besluit. Daarna wordt de lokale bevolking geïnformeerd en worden er met hen afspraken gemaakt over de bouw, over hun bijdrage en over het onderhoud. Wanneer deze socialisatie goed verloopt wordt er na enige tijd begonnen met de bouw. De bouw wordt uitgevoerd door een bouwteam van ons, aangevuld met een aantal arbeidskrachten uit de desa die de MCK ontvangt.
 
Inmiddels heeft de stichting meer dan 100 van dergelijke projecten gerealiseerd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de hygiënische omstandigheden op plaatsen waar voorheen de rivier tegelijkertijd als toilet en wasruimte diende en waar kinderen (school-)tijd moesten besteden aan het halen van water uit een elders gelegen put. 
 
Dat dergelijke projecten hard nodig zijn, werd nog eens duidelijk gemaakt in dit filmpje dat in november 2015 verscheen ter gelegenheid van wereld-toiletdag.
 
Regelmatig bezoeken we de gerealiseerde MCK's om de staat te inspecteren en te zien of de gemaakte afspraken over onderhoud worden nageleefd. In maart 2015 bleek dat een aantal van de MCK's 'van het eerste uur' aan reparatie toe zijn. In een tropisch klimaat, met de combinatie van hitte, vocht en sterk zonlicht, wordt met name hout (de deuren) snel aangetast. Ook sneuvelt er nog wel eens een dakpan of een lamp. In een paar gevallen waren de septictanks vol en werd het toilet niet meer gebruikt omdat er geen geld was om de tank leeg te halen. In mei 2015 is gestart met de renovatie van deze MCK's. De bewoners voerden deze werkzaamheden zelf uit, wij leverden de materialen en de kennis. 
De aanvragen voor nieuwe MCK's lopen terug, als gevolg van overheidsbeleid (beperkte subsidiemogelijkheid) en door toename van de bouw van privé toiletten. De focus van dit project ligt daarom nu op renovatie van eerder gebouwde MCK's.
 
 
 
 
Dit project wordt sinds 2011 mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Impulsis, de Gemeente Utrecht en een derde partij die niet met naam genoemd wil worden