Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 20 nummer 3, december 2021


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

 

Hoe gaat het in Indonesië?

Graag zouden we schrijven: goed!! Als je het afmeet aan het aantal coronagevallen op dit moment, zou je dat inderdaad kunnen zeggen. Er worden officieel weinig nieuwe zieken gemeld (een paar honderd per dag tegen 50.000 per dag een half jaar geleden). Vanaf juli zijn er drastische beperkingen opgelegd voor gemeenschapsactiviteiten (huwelijksfeesten, begrafenissen e.d.) en verlaat men de wijken alleen wanneer het strikt noodzakelijk is: werk, gezondheidszorg, markten. Maar meet je het af aan de economische groei dan kun je “het gaat goed” niet volhouden. De export daalde en de import steeg. De gezondheidszorg staat enorm onder druk. De toeristensector ligt al anderhalf jaar op z’n gat. Niet alleen Bali en Lombok lijden daaronder, ook Jakarta en Yogyakarta. De internationale vliegvelden zijn twee maanden geleden opengegaan maar het massatoerisme vanuit met name Zuidoost-Azië en Australië is niet op gang gekomen. De toeristen die mondjesmaat komen, zijn afkomstig uit het eigen land (veelal uit Jakarta of Surabaya). 

Op onderwijsgebied gaat het verre van goed: bij de uitslagen van de landelijke testen is gebleken dat veel kinderen forse leerachterstanden hebben opgelopen door online onderwijs en beperkt schoolbezoek. Ouderparticipatie is niet vanzelfsprekend.

Waar komt dan wel het relatief goede nieuws vandaan?    

Van onze projecten!! De coördinatoren en vrijwilligers die de senioren en de kinderen helpen, de staf van de kindertehuizen op Bali en de betrokkenen bij het kinderdagverblijf Rumah Kita: ze doen allemaal hun uiterste best met positieve effecten. Alle kinderen, hun ouders, de senioren en hun familie ontvingen goede informatie en instructies over hoe met Covid om te gaan en hoe hun gedrag aan te passen. Met als gevolg dat tot dusverre geen enkele senior of kind besmet raakte. Stel je voor: 60 pubers in een kinderte huis en het lukt je als staf om ze gezond, opgewekt en gemotiveerd te houden! Bijvoorbeeld met een tuinbouwproject. Hulde!

Vier afgestudeerden!!

Afgelopen maand hebben vier studenten op Bali hun bul gekregen. Drie slimme meiden uit Singaraja: Mas Suniati (accountancy), Damayanti (economie en management) en Astuti (accountancy). En Yudi die in Denpassar zijn master Marketing voltooide. Voor de drie meiden komt daarmee na 10 jaar of meer een einde aan een lange weg van studeren, wonen en meehelpen (studiebegeleiding) van de jonge kinderen op het kindertehuis Widhya Asih. Ze gaan op zoek naar werk. Yudi krijg na het afstuderen direct een nieuwe functie aangeboden op het hoofdkantoor van de kindertehuisorganisatie. Als ervaringsdeskundig kindertehuiskind (we ontmoetten hem er bijna 20 jaar geleden) zal hij in die organisatie een welkome bijdrage kunnen gaan leveren.

Agrarisch onderwijsproject

We schreven reeds in de Nieuwsbrief van juli 2021 over een innoverend project dat onder onze vlag geïnitieerd werd door de scholarshipcoördinator Bu Amaliah, die zelf afstudeerde onder Prof. Murdijati Gardjito aan de Agrarische Faculteit van de toonaangevende UGM (Universitas Gajah Mada). Het sluit aan bij een landelijke doelstelling om meer leerlingen aan te trekken door middel van onderwijsvernieuwing met een aantrekkelijker praktijkgedeelte. Meer jonge boeren opleiden om te voorkomen dat landbouwgronden door vergrijzing en gebrek aan opvolging braak blijven liggen. De pilot op een middelbare agrarische school in Bantul-regio van vorig schooljaar (gedurende het tweede semester) is dit jaar voortgezet met een aantal nieuwe, hiervoor geselecteerde, leerlingen. Er heeft in november een evaluatie plaatsgehad en de ervaringen en de aanbevelingen zijn met ons gedeeld. De eerste conclusie is dat de koudwatervrees van de onderwijsstaf van de betreffende studierichtingen is verdwenen en dat de ingevoerde vernieuwingen in het (praktijk)onderwijsprogramma door iedereen als zeer positief zijn ervaren. De studenten oordelen uitgesproken positief over de ontwikkelingen. De tweede conclusie is dat er werk aan de winkel is voor ons: op zoek naar geld voor extra scholarships en waar mogelijk  een ondernemingsfonds voor afgestudeerden. We zoeken die extra donaties onder onze particuliere sponsors en gaan ook op zoek naar fondsen met focus op de agrarische sector.

Dank aan sponsors

In onze vorige nieuwsbrief (onderwijs-special) deden we een oproep om onze projecten (extra) te steunen omdat we door Covid-19 minder inkomsten hadden in 2020 en het eerste half jaar van 2021. Een flink aantal sponsors reageerden en gaven gul. Extra dank aan: Uta, Gerda-Marie, Noortje, Bpk Pok, Ratna, Edwin en familie, Boris, Ronald & Illa, Pim, Cecile, Karel Jan & Mariëtte, Jos en familie en niet te vergeten Regina en dochter Kesuma die het dit jaar presteerden om via diverse creatieve projectjes, de fooienpot en een project op de school van Kesuma, een flinke bijdrage te leveren (méér dan 1000 euro). Fantastisch! Veel dank sowieso aan alle sponsors!! We hadden graag geschreven dat de negatieve trend (teruglopende inkomsten) was omgebogen, maar dit is helaas nog niet zo. Onze hoop is gevestigd op de komende periode.  

OPROEP: jullie zijn de beste ambassadeurs: vertel het je vrienden, vriendinnen, familie; stuur deze nieuwsbrief door, maar vertel er ook iets bij; prikkel mensen om het onderwijs van een leerling te ondersteunen of het levensonderhoud van een senior !! 

Sponsorkeuze en belastingvoordeel

·         Je kunt een vrije gift doen of een keuze maken uit één van de specifieke, aan schooltype gebonden, scholarships: 70 euro, 140 euro of 220 euro (aangepast per 1 januari 2021) per jaar per kind voor resp. basisschool, junior highschool, senior highschool en MBO-vakschool.

·         Je kunt ook één of meerdere senior(en) steunen voor 10 euro per maand.

·         Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht.

Wij hebben een ANBI-status (onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële acte.

In elk geval wensen we jullie allen een fijne Kersttijd toe en een gezellige jaarwisseling; pas vooral goed op en zorg voor elkaar!

 

Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback of een vraag? Mail naar: info@gotong-royong-utrecht.nl