Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 22 nummer 1, 1 oktober 2023


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

 

Verslag van een bezoek aan Yogyakarta, augustus-september 2023

Hoewel we goed geïnformeerd zijn over de projecten via e-mails, verslagen, berichtjes en foto’s via Whatsapp en zoom-ontmoetingen, is het in levende lijve zien, horen en voelen iets heel anders en voegen al die live ontmoetingen veel toe. 

Een trip langs de projecten

Gedurende drie weken werden alle projecten bezocht: het kinderdagverblijf Rumah Kita (inclusief een lastige vergadering over al-dan-niet doorgaan met financieel ondersteunen), de zes seniorengroepen in diverse wijken verspreid over de stad, verschillende scholen (o.a. in Gunung Kidul op anderhalf uur rijden van de stad, inclusief de files), bezoek aan leerlingen thuis, een bezoek met leerlingen aan een agrarisch “state-of-the-art” project (mogelijk een stageplek voor hen) boven in de heuvels bij Imogiri. Ook waren er verschillende bijeenkomsten met ouders, met succesvolle leerlingen (die beloond werden met een snelle leen-laptop) en met drie afgestudeerde studenten. Er waren twee outings georganiseerd. Eentje met de kinderen van het dagverblijf naar de mini-zoo; een soort kinderboerderij maar dan met lokale dieren: naast geiten en konijnen ook slangen, leguanen, marterachtigen, schildpadden en papagaaien. De tweede outing was met 100 senioren: in dit geval naar de grote pendopo van Rumah Kita om vermaakt te worden door het kader (de vrijwilligers) en door samen te dansen, te zingen en natuurlijk te eten.

Daarnaast bezochten we vier senioren thuis: zij waren door de wijkvertegenwoordigers voorgesteld als kandidaten voor het senioren-hulpprogramma in hun wijk en moesten de “toets” doorstaan. Dan is het aan ons om een oordeel te vormen op grond van  een visuele inschatting en een kort gesprekje over inkomen en kinderen/inwonende kleinkinderen. Niet alles is altijd wat het lijkt.

Eén en ander werd voorafgegaan met een vergadering waarin de doelen werden gesteld en de drie weken werden afgesloten met een verslag van onze kant over onze bevindingen, aanbevelingen en eventuele besluiten. En natuurlijk was het laatste onderdeel op de agenda een gezamenlijke maaltijd. 

Indrukken algemeen

De president van Indonesië (Jokowi) heeft een zeer goede pers en de uitwerking van zijn plannen om de toegankelijkheid voor ‘grassroot-mensen’ (onze doelgroep) tot bepaalde voorzieningen te verbeteren heeft effect in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De stad Yogyakarta wekt de indruk dat het goed gaat met de economie: het is een magneet geworden voor lokaal toerisme: de stad speelt in de nationale geschiedenis een belangrijke rol (in de Merdaka-strijd) en de aanwezigheid van de sultan en de kraton, de Borobudur en de Prambanan spreekt ook tot de verbeelding.

Er is (en er wordt nog) in de stad veel gerestaureerd en qua infrastructuur is de stad verbeterd. Het is regelmatig erg druk in de stad: vooral woon-werkverkeer in de vroege ochtend en in de namiddag; daarbuiten valt het mee: een teken dat er veel gewerkt wordt!

Indrukken specifiek

Alle projecten lopen stuk voor stuk meer dan prima: goed en soepel georganiseerd en de sfeer op de diverse locaties is aangenaam. Bu Amaliah en Bu Daryati zijn heel belangrijk hierin. Op de achtergrond trekt Bu Murdijati (visueel én auditief gehandicapt) nog strak aan de touwtjes. Op ons verzoek hebben ze alle deelnemers (kinderen, jongeren en senioren) nogmaals goed tegen het licht gehouden om te zien of veranderde economische omstandigheden (gelukkig in hun voordeel) hun deelname nog rechtvaardigt. De aanleiding was vooral onze wens om te bezuinigen op de projectbestedingen doordat onze inkomsten zijn teruggelopen. Zo is met name de groep lagereschoolkinderen ingekrompen en hebben we dit jaar geen nieuwe leerlingen voor de junior/senior high school opgenomen. Ten aanzien van de senioren hebben we niet willen ‘inklinken’. Dit jaar hebben we het kinderhuis Widhya Asih 3 in Singaraja op Bali niet bezocht; door de beperkte support die we daar nog bieden (met name een schoolfonds waaraan we een maandelijkse bijdrage leveren en de support aan een aantal universitaire studenten: schoolgeld, reis-en verblijfgeld, zakgeld) en het frequente individueel contact, was er geen noodzaak om die reis te maken en spaarden we tijd en geld.    

Dank aan sponsors

Allereerst aan al onze trouwe sponsors en specifiek aan Boris, Jos, Karel-Jan, Kesuma  en René.

OPROEP: jullie zijn de beste ambassadeurs: vertel het je vrienden, vriendinnen, familie; stuur deze nieuwsbrief door, maar vertel er ook iets bij; prikkel mensen om het onderwijs van een leerling te ondersteunen of het levensonderhoud van een senior !! 

Sponsorkeuze

·       Je kunt een vrije gift doen of een keuze maken uit één van de specifieke, aan schooltype gebonden, scholarships: 150 euro of 240 euro (aangepast per 1 januari 2023) per jaar per kind (resp. voor de junior highschool en de senior highschool/MBO-vakschool)

·       Je kunt ook één of meerdere senior(en) steunen voor 10 euro per maand

·       Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht.

Belastingen en notariële akte

Wij hebben een ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte.

Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback of een vraag? Mail naar: info@gotong-royong-utrecht.nl