Financiën Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiën | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter

 


 

Financiële aanpak

De Stichting streeft ernaar dat:

van elke ontvangen euro daadwerkelijk minimaal 95% ter plekke in Indonesië wordt besteed aan de projecten.

Dit is mogelijk doordat de meeste overheadkosten privé gedragen worden.

De stichting verkrijgt haar geld uit giften van particulieren die ervoor kiezen een specifiek project te ondersteunen of die een algemene donatie doen. Voor bepaalde projecten wordt gezocht naar fondsen en/of naar andere stichtingen die willen meefinancieren. 

De Stichting doet via regelmatig verslag van de uitgewerkte plannen en de stand van zaken van de lopende projecten. Zodoende kunnen sponsors, donateurs en geïnteresseerden de bestedingen volgen.

Stichting Gotong Royong is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over schenkingen die zij ontvangt en dat uitkeringen die de stichting doet, zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
NB: omdat onze registratie is ingediend bij de Belastingdienst in 's-Hertogenbosch, vindt u onze stichting op de anbi-website onder de vestigingsplaats 's-Hertogenbosch. Of zoek op ons RSIN/Fiscaal nummer: 810799571.
 
Onze financiële verantwoording is te vinden in onderstaande documenten: