Organisatie Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter

 


 

Organisatie

Stichting Gotong Royong is een initiatief van twee vrienden, Wil Goosen* en Cees Blok, die na een verblijf van vier maanden in Indonesië in 2001  terugblikten op hun ervaringen en inzagen hoe je met relatief weinig geld eenvoudige, welkome en broodnodige ondersteuning kunt bieden aan de brede armste laag van de bevolking. Zij realiseerden zich dat de hulp die zij op persoonlijke titel in die vier maanden hadden geboden, in een meer structurele, georganiseerde en gecontroleerde vorm nog beter zou aankomen en mogelijk meer mensen zou aanspreken. Zij richtten daarom Stichting Gotong Royong op. Op 22 maart 2002 hebben zij samen met hun vriend Pieter Gelijns (RA) bij het notariskantoor van Grafhorst & van Buitenen in Utrecht de oprichtingsakte en de statuten van de Stichting Gotong Royong ondertekend.

Inmiddels heeft de stichting zijn bestaansrecht bewezen in diverse breed gedragen en succesvolle projecten, zowel op Bali als op Java (Yogjakarta). Regelmatig zijn bestuursleden (allen vrijwilligers) ter plaatse om persoonlijk toe te zien op de realisatie van de projecten en de besteding van de middelen. Uitgangspunt bij ieder project, is dat gewerkt wordt met lokale mensen en leveranciers en dat zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling het einddoel moeten zijn.
 
Gotong Royong, de naam van de stichting, is een Indonesisch begrip, een term voor een levend instituut in de samenleving. Het staat voor solidariteit en naastenzorg, voor het ondersteunen van elkaar binnen de eigen kleine gemeenschap ongeacht de grenzen van familie, rang of stand.
Het is er voor de ander zijn en handelen op het moment dat de situatie erom vraagt: bij belangrijke gebeurtenissen als geboorte, volwassen worden en huwelijk, bij ziekte en sterfte, maar ook bij huizenbouw en oogst.

Het logo van de stichting komt van het Indonesische eiland Sulawesi, uit de streek Toraja; het is een symbool dat men in houtsnijwerk aantreft. Het Toraja-volk staat bekend om het gebruik van deze vorm van versiering op onder andere huizen en doodskisten. Het symbool dat de Stichting siert, heet Paqdan Bolu Sangbua. Het is een gestileerde betelnoot met bladeren. Betel wordt gebruikt om te offeren aan de goden of om op te kauwen met sirih, het heeft dan een licht verdovende werking. Het is ook een verwijzing naar de waarde om je maatschappelijk te verbinden, deel te zijn van een gemeenschap en je minder te fixeren op het 'me, myself and I'.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  de heer C.J. Blok
Penningmeester: de heer R. Sterk
Secretaris: mevrouw M. Vollenberg

Bestuursleden verrichten hun activiteiten geheel onbezoldigd. Reis- en verblijfkosten, portokosten en telefoon/internetkosten gemaakt in Indonesië, kunnen na overleg vooraf desgewenst gedeclareerd worden.

  


 
*Wil Goosen, bestuurslid en mede-oprichter van onze stichting, is op 6 april 2017 overleden