Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 20 nummer 2, juli 2021


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

Scholarship Special

Scholarships: de Jeugd heeft de Toekomst

Het verstrekken van scholarships aan kinderen uit economisch zwakke gezinnen, is ons langstlopende programma: al twintig jaar helpen we kinderen en hun ouders bij de financiering van onderwijs: schoolgeld, bijles, schoolbenodigdheden, uniforms en schoeisel.

Wij ondersteunen op dit moment 190 kinderen met een scholarship, verdeeld over vijf typen onderwijs (basisschool, junior highschool, senior highschool, MBO-onderwijs en HBO/Universitair onderwijs) en over drie locaties: Yogyakarta op Java (120 scholarships) en Singaraja en Amlapura op Bali (de rest). De vraag naar scholarships voor vervolgonderwijs na de junior highschool is het grootst, met name omdat dat type onderwijs aanzienlijk duurder is en ouders dit vaak niet kunnen financieren. Het zal duidelijk zijn dat daarom het merendeel van het budget aan deze scholarships wordt besteed. Het zijn doorgaans geen scholarships die alle onderwijs-gerelateerde kosten dekken: ouders betalen altijd een bepaald deel zelf. De rest doen wij, via jullie.

Dit is precies waarom de kinderen jullie aandacht én vrijgevigheid nodig hebben!

Voor onze 10 studenten van het HBO/Universitaire onderwijs op Bali betalen wij wél alle studiekosten en daarnaast ook kost (wanneer ze op het kindertehuis blijven wonen), transportgeld en zakgeld. Dit is mogelijk omdat het HBO/WO onderwijs op Bali nog niet zo extreem duur is als in de steden op Java. Onze studenten hebben net als de kinderen op het MBO bij aanvang van hun studie de toezegging gekregen dat wij hen helpen tot en met hun afstuderen; dus dat zijn jaarlijkse kosten waarop we niet kunnen bezuinigen. Vooral door beperking van het bedrag per scholier/student én de beperking van de instroom van nieuwe leerlingen/studenten kunnen we het budget beïnvloeden.

We hebben nogmaals benadrukt bij de staf van onze hulp-stichting Sejahtera Mulia en de staf van de kindertehuizen op Bali, dat de ondersteuning van m.n. MBO-vakonderwijs prevaleert boven algemeen vormend onderwijs (lagere school en junior/senior-highschool). Dit alles wél binnen een afgeslankt budget, want onze inkomsten zijn vooralsnog minder dan andere jaren; vandaar deze scholarship-special.

Onderwijs-pilot 2020-2021 en 2021-2022

In het kader van de vernieuwde focus op MBO, zijn we in september 2020 in Yogyakarta low profile gestart met een pilot met 7 eindexamenleerlingen en 3 tweedeklassers op een Middelbare Agrarische School. Bu Amalia, de Coördinator Scholarships, had vanuit haar eigen interesse en vakgebied (Agriculture & Foodprocessing) contacten met zo’n vakschool in Bantul (ten zuiden van Yogyakarta) en heeft de school het afgelopen jaar geadviseerd in een hernieuwde praktijkaanpak met als doel meer jongeren voor dit vakonderwijs aan te trekken. Hiermee sluit ze aan bij een landelijke doelstelling, omdat er in de naaste toekomst een tekort aan boeren (tuinbouw/veeteelt/ landbouw) dreigt. Daarmee komt waardevolle vruchtbare grond braak te liggen en moet er meer graan/groente/vlees geïmporteerd worden. Deze maand zijn wederom 10 jongeren geselecteerd om aan die pilot mee te doen. Ze vallen vooralsnog onder het lopende scholarshipprogramma, maar wanneer de december-evaluatie positief uitpakt, gaan we op zoek naar een Nederlands fonds specifiek voor de financiering van dit project. We zijn aangenaam gemotiveerd en kunnen bijna niet wachten. Maar doen dat natuurlijk wel.

Examenresultaten Senior Highschool en MBO, schooljaar 2020-2021

Zowel in Yogyakarta als op Bali (bij de twee kinderhuizen die we steunen bij onderwijskosten) zijn alle kinderen die eindexamen deden op de Senior Highschool (SMA) en het MBO (SMK) geslaagd. In Yogyakarta waren dat er 19 (inclusief de 7 leerlingen van de Agrarische MBO). De 12 anderen kregen hun diploma voor Automonteur (3), Chemisch Analist (1), Grafisch Ontwerp (1), Electro-techniek (1), Boekhouden (1), Machine-bankwerker (2) en 3 voor de Senior Highschool.

Op Bali kregen 12 jongeren hun diploma: 5 van de MBO Gezondheidszorg (apothekers-assistentie en verpleging), 4 MBO Finance en 3 MBO toerisme.

En hoe nu verder

De meeste jongeren gaan op zoek naar een baan; doorstuderen is, voor kinderen uit het economisch milieu dat wij ondersteunen, praktisch onmogelijk. De scholarships die de staat of de universiteit beschikbaar stelt gaan veelal naar kinderen van scholen met een hoge ranking op grond van afstudeergemiddelden… Dat zijn de scholen die duur zijn en die kinderen buitenschools trainen voor de examens opdat de school hoog in de ranking blijft (maak het verhaaltje zelf af en kleur de plaatjes). En scholarships van de universiteit kan men vaak pas aanvragen ná aanname én registratie (dus nadat het collegegeld voor het eerste semester is betaald). Als er al geld bij elkaar gesprokkeld kan worden voor de voorfinanciering van één semester, wie durft er zo’n risico te nemen? Want wat als je de scholarship niet krijgt?

WERKEN:

Een voordeel in een stad als Yogyakarta is dat grote bedrijven (vanuit heel Java) actief werven onder de jongeren die afstuderen van een MBO. Ze bieden hen een baan en opleidingsmogelijkheden in de praktijk. De kans om aangenomen te worden is klein, maar men weet dat studieprestatie en persoonlijkheid een doorslaggevende rol spelen en dat motiveert. Er zijn al aardig wat voorbeelden van “onze” jongeren die op een dergelijke wijze hun loopbaan zijn ingestapt en succesvol zijn. Op dit moment hebben reeds 5 van de 12 vers afgestudeerde MBO’ers in Yogyakarta een dergelijke baan. Ook is er al eentje als automonteur aan de slag. Drie Agrarische MBO’ers gaan bij hun ouders op het land werken en één begon een visfarm. De kans op werk voor de afgestudeerden van de MBO Gezondheidszorg (Bali) is heel reëel. Voor de anderen wordt het veel lastiger want ze hebben te kampen met de Covid-situatie op Bali.

STUDEREN:

In Yogyakarta gaan 4 jongens die net eindexamen deden naar een Polytechnische School (HBO). De Staat ondersteunt haar agrarische doelstelling met scholarships en zodoende kunnen deze knullen aan de slag in de agrarische studierichting. Eén bolleboos (Mika) is genomineerd voor de topuniversiteit UGM om met haar biologiestudie te mogen beginnen. Als ze wordt uitgekozen dan krijgt ze vanaf het begin een scholarship van de universiteit. En één andere jonge meid hoopt met Accountancy te starten op een andere universiteit.

5 van de 12 kinderen die hun diploma haalden op Bali willen graag naar een universiteit. Aan twee meiden hebben we een scholarship toegekend (reeds in december 2020). Een derde krijgt een scholarship van een Australische kerk en een vierde heeft al een paar jaar een persoonlijke sponsor die haar ook zal ondersteunen voor de universiteit. 

We hopen dat het voldoende duidelijk is dat de scholarships beslissend zijn in de levens van de kinderen die de kans hebben gegrepen en zullen grijpen!! 

OPROEP: Jullie zijn de beste ambassadeurs; vertel het je vrienden, vriendinnen, familie; stuur deze nieuwsbrief door, maar vertel er iets bij; prikkel mensen om het onderwijs van een leerling te ondersteunen!! 

Sponsorkeuze

• Je kunt een vrije gift doen of een keuze maken uit één van de specifieke, aan schooltype gebonden, scholarships: 70 euro, 140 euro of 220 euro (aangepast per 1 januari 2021) per jaar per kind (resp. voor de basisschool, de junior highschool en de senior highschool/MBO-vakschool)

• Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht.

Belastingen en notariële akte

Wij hebben een ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte   

Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback of een vraag? Mail naar: info@gotong-royong-utrecht.nl