Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 21 nummer 3, november 2022


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

 

Indonesië, een aangenaam weerzien

September 2022: na méér dan twee en een half jaar lang ZOOM-contact en veel heen en weer geappt te hebben, was het dan zo ver dat wij elkaar weer eens ‘live in time & space’ konden begroeten en in de ogen konden kijken. Een volle trip van drie weken waarin we alle projecten en de meeste project-betrokkenen hebben gezien en ontmoet. Het was een thuiskomst-feestje, alleen het gevoel van lang weg te zijn geweest was er niet. Niet dat de tijd had stilgestaan: er is veel gebeurd en ook veel niet gebeurd, net zoals hier voor ons allen in Nederland tijdens de lockdowns. Het was evenwel onmogelijk om het besef van de overbrugde kalendertijd (twee en een half jaar) te laten indalen.

Van het bestuu

De vraag voor (extra) financiële support heeft maar matig effect gehad. Wij, als doorgaans gul-gevende Hollanders, zijn met z’n allen voorzichtiger geworden en we blijken het minder ver van huis te zoeken voor wat betreft de doelen van ons donatiegeld.

Naast de brandhaard van Oekraïne, smeulen er overal kooltjes die bij een aanhoudende wind tot zorgwekkend hoog oplaaiende vuren kunnen leiden, dat maakt ons behoudend. Gelukkig leiden onze projecten daar vooralsnog niet zwaar onder omdat we qua budgetten al voorzorgmaatregelen hadden getroffen.

De oproep aan de lezer blijft onverminderd van kracht: doe deze mensen een plezier en kijk in je familie en vriendenkring naar nieuwe sponsors !!!

 

Projectnieuws uit de Gordel van Smaragd

Tijdens de reis langs de lopende projecten zijn we keer op keer bevestigd in hoe zinvol en pragmatisch de support is en welke inzet de lokale vrijwilligers tonen om de boel te organiseren. Men heeft een hele gezonde veerkracht en een opmerkelijk incasserings-vermogen als het gaat om omgaan met de tegenslagen in het leven; waarschijnlijk is het iets typisch Indonesisch want onafhankelijk van religie is de houding daarin overal gelijk.

Lansia: het senioren-project

Alle seniorengroepen zijn bezocht. Overal overheerste dezelfde blijmoedigheid en hartelijkheid. Er was niemand in de groepen (met overwegend kwetsbare ouderen) gestorven aan Corona terwijl er toch heel wat slachtoffers waren in Yogyakarta. Het is vooral toe te schrijven aan de voorlichting van de vrijwilligers, aan discipline en voorzich-tigheid. De keerzijde was dat vrees voor lichamelijk lijden een grote rem op elke activiteit heeft gehad. Eén en ander lijkt zich nu langzaam weer te ontspannen. Een hoogtepunt voor de senioren was een uitje. Voor het eerst in twee en een half jaar verliet men de eigen wijk. Met 5 bussen crossten we door de stad op weg naar het Diorama Arsip Yogyakarta. Dat is een geschiedenismuseum van de stad Yogyakartakarta met “een state-of-the-art” presentatie waar iedere grote wereldstad met jaloezie naar kan kijken.

Juist voor deze groep was de gelikte audiovisuele benadering bij uitstek geschikt. Stel je het plezier voor als een groep senioren spontaan een klassieker begint te zingen in een zaal waarin een hen bekend spoorwegstation is nagebouwd.             

ONDERWIJS

In Yogyakarta hebben we praktisch alle kinderen en/of hun ouders ontmoet: soms bij hen thuis, vaak op school of anders in de vergaderruimte bij het huis van Ibu Murdijati, de voorzitster van onze lokale club die zorgt voor een gestroomlijnde uitvoering. De grootste groep kinderen die support krijgt, woont in Gunung Kidul, in de heuvels ten zuidoosten van Yogyakarta. Daar bezochten we de lagere school (reeds twintig jaar met ons in contact) en de junior & senior-highschool (SMP en SMA). We hadden er ook nog twee leen-laptops te vergeven aan jongeren voor wie bij hun vakonderwijs (grafic design en farmacie) een dergelijke laptop onmisbaar is. Dankbare en trotse blikken! 

Zoals te verwachten was, waren we uitgenodigd bij de Middelbare Agrarische school in Pandak; op deze school draaien we (zeg maar: Amaliah, onze coördinator) voor het tweede jaar een project met een paar docenten en 20 leerlingen om de input en output van de opleiding op een hoger niveau te brengen door o.a. meer praktijkgericht te werken. Ondanks de inzet en betrokkenheid van Amaliah (bv.stages regelen) valt de medewerking van de docenten tegen en zijn de leerlingen te passief gebleven. De eerdere whatsapp-berichten van Amaliah over de voortgang van het project kregen we nu live bevestigd.

Een bezoek aan Rumah Kita, het kinderdagverblijf dat we 15 jaar geleden hebben opgezet, bevestigde ons dat de extra support, die wij tijdens covid gaven om hen in de lucht te houden, zin heeft gehad: er zijn weer voldoende kinderen om de operationele kosten zelf te dragen!! Dat geeft ons ook weer financiële ruimte.  

De laatste week van de trip werd op Bali doorgebracht, m.n. in het Kinderhuis Widhya Asih  in Singaraja. Dat werd een gezellig weerzien met de staf (bpk Frankie en Nyanyi) de kinderen en de studenten. Als ergens de verstreken tijd van twee en een half jaar aan afgemeten kon worden dan was het was wel daar: kinderen kunnen in zo’n periode zo veranderen, van kind in puber of van puber in adolescent, dat ze echt met moeite herkenbaar zijn. Prachtig. Ook op het kinderhuis was te merken hoe zorg, aandacht en discipline de kinderen door die lastige tijd Corona-lockdown hadden gesleept. We zagen een hechte groep die betrokken op elkaar was en die veel lol met elkaar had.   

Dank aan sponsors

Alle vaste sponsors worden van harte bedankt voor hun niet-aflatende support !!

Extra dank gaat naar Noortje, de fam. Schneiders, Karel Jan & Mariëtte en bpk Pok.

Sponsorkeuze

·       Een vrije gift

·       Een scholarship verbonden aan een schooltype: 70 euro (lagere school), 140 euro (junior highschool), 220 euro (senior highschool/vakonderwijs)

Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht.

Belastingen en notariële akte

Wij hebben een ANBI-status (onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte.

Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback of een vraag? Mail naar: info@gotong-royong-utrecht.nl