Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 18 nummer 1, maart 2019


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

Schreven we in onze vorige nieuwsbrief (eind november 2018) enthousiast over ons meest recente bezoek (november 2018) aan de projecten, in deze eerste nieuwsbrief van 2019 schrijven we over onze ervaringen van een nieuw bezoek dat we in februari 2019 aan Yogyakarta en de projecten brachten. Het waren weer stuk voor stuk effectieve en indrukwekkende ontmoetingen met projectbetrokkenen (de ontvangers van support) en met onze lokale medewerkers die de uitvoering van de projecten verzorgen.     
Het boekjaar 2018 is afgesloten; alle verslagen en overzichten zijn samen met alle rekeningen en bonnen verzameld en liggen gereed voor de accountant om de jaarrekening op te maken. We kunnen stellen dat het jaar 2018 weer eens jaar is geweest waarin we dankzij jullie méér dan “Satu Em”(1 miljard roepiah) aan de projecten hebben kunnen besteden. Gelukkig stonden de uitgaven en de inkomsten ook dit jaar weer redelijk met elkaar in verhouding. Zodra de jaarrekening klaar is zullen we jullie via de website op de hoogte brengen van de exacte bedragen. Wij gaan voorlopig vrolijk en gemotiveerd verder in vertrouwen dat zolang onze focus en intentie klopt ons ‘reservoir’ altijd aangevuld zal worden.        

Dan willen we naast een algemeen maar niet minder hartelijk bedankje aan alle sponsors en donateurs, graag wat extra aandacht voor een aantal bijzonder gulle gevers: Frank (van Conscious Creations), Loes (van De Bedoeling), René, Merel, de familie Schneiders, Ronald en Illa en onze trouwe buitenlandse supporters Bpk Pok uit Maleisië en Ratna uit Bali-Indonesië. Dank, dank, dank!!! Ook dank aan al onze vrijwilligers!

2. Couleur locale Indonesië

Het gesprek van de dag gaat in Indonesië over de presidentsverkiezingen van 17 April 2019. Het gaat onverwacht een spannende strijd worden tussen kandidaat Prabowo en de zittende president Jokowi. De laatste kwam recent met een opmerkelijk advies aan de palmolieplantage-houders om over te schakelen op het aanplanten van durian-bomen (durian: een grote, overheerlijke en enorm populaire “stink”vrucht) die het in de export naar China zeer goed zal doen. Het is niet dat Jokowi en zijn partij ineens bijzonder groen zijn geworden; het advies komt nadat de prijs van palmolie op de wereldmarkt flink gedaald is (door overproductie, met name door het snelgroeiende aanbod uit Indonesië).

Ook de natuur en haar krachten laten opnieuw van zich spreken: overstromingen in Papua met veel slachtoffers (deels ook door ontbossing door ….. palmolie-industrie); de laatste weken hebben ook de vulkanen Merapi op Java en Gunung Agung op Bali zich weer gemeld: geen grote ontploffingen maar in elk geval flinke rookpluimen. De aanslag in Christchurch heeft ook in Indonesië veel indruk gemaakt, niet alleen omdat Indonesië het land met ‘s werelds grootste aantal moslimgelovigen is, maar ook omdat er Indonesiërs waren onder de slachtoffers in de moskee.

3. Projectinformatie (lopende projecten)

I Yogyakarta-Java / Singaraja-Bali Scholarships

Het tweede semester van schooljaar 2018-2019 is in volle gang. Onze Coördinator Amaliah heeft het er maar druk mee gehad: ze heeft persoonlijk contact met elke scholier die support ontvangt (meer dan 100 in Yogya) en bespreekt met hen wat zij nodig hebben voor het nieuwe semester (dat varieert van schooluniform/schoenen tot les/boekengeld en/of schoolbenodigdheden). Volgend maand beginnen de landelijke examens al. Ze zijn naar voren gehaald i.v.m. de Ramadan-periode die op 5 mei begint.

Dan is er nog Vivi: door onze scholarship kon ze naar de lagere school en de junior highschool en dankzij jullie zit ze nu in de derde klas van de SMA Negeri 8 (een goeie senior highschool). Ze doet binnenkort examen. Maar ze weet nu al dat ze is toegelaten tot de prestigieuze Farmacie-faculteit van de Gajah Mada Universiteit (UGM) van Yogyakarta ZONDER toelatingsexamen om de simpele reden dat ze uitzonderlijk slim is; ze komt zelfs in aanmerking voor een scholarship van de Universiteit zelf. Zij was één van de smart-kids voor wie wij een jaar geleden een laptop kochten als bonus voor hun ranking op hun school en om hun heldere motivatie voor de toekomst. En zie, het wordt herkend en beloond!!! Super!                      

Op Bali loopt het ook allemaal voorspoedig met de kinderen. Nyanyi, die al jaren een sleutelrol speelt in de staf van het kinderhuis, heeft na behalen van haar Masterdiploma moeten wennen aan haar twee petten: die van boekhouder op het tehuis en die van Lecturer op de Universiteit. Haar salarisbriefje van de eerste maand viel flink tegen; het nakomen van gedane beloften werd verder in de toekomst geprojecteerd. Je hebt maar te slikken als jongste docente.

Zowel in het tehuis in Amlapura bij Yudi, als in Singaraja bij Franky en Nyanyi zijn kandidaten voor een universitaire studie. In totaal vier. Hun motivatie en commitment wordt op dit moment (opnieuw) met hen besproken. Ze moeten sowieso eerst slagen voor het diploma van de middelbare school (SMA: senior highschool) en daarna nog voor hun toelatingsexamen op de universiteit.

De acht studenten op Bali doen het prima. Na elk semester ontvangen we hun resultaten en die liegen er vaak niet om: echt hoge gemiddelden, ook op belangrijke/doorslaggevend vakken. We zijn natuurlijk reuze trots op ze en laten hen dit ook zeker weten. Ze voelen zich uitverkoren en weten dat dit de kans van hun leven is om later uit de gezinsarmoede te komen en om als voorbeeld te fungeren voor andere kinderen.   

II Yogyakarta-Java CAC Kinderdagverblijf Rumah Kita

De reparaties aan het dak (zie vorige nieuwsbrief) zijn op onze kosten uitgevoerd. Het was al spannend om te zien of ze binnen het budget zouden blijven, maar toen tijdens de dakreconstructie en de vervanging van de plafonds bleek dat de elektrische bedrading onveilig was en vervangen moest worden, was het budget te klein. De meerkosten bedroegen nog geen 200 euro en werden door ons aangevuld.  

Omdat het leerlingaantal onder druk staat (grote concurrentie, al dan niet oneerlijk) hebben we de staf van het kinderdagverblijf om een sterkte-zwakte-analyse gevraagd. Ze hebben dit erg goed opgepakt en met deze inzichten werken ze nu aan een acquisitieplan voor het volgende schooljaar. In de tussentijd zorgen wij voor wat lucht in de exploitatierekening door maandelijks een klein bedrag (130 euro) bij te spekken.   

III Yogyakarta-Java / Senioren

De nieuwe groep senioren uit de wijk Pringgokusuma is al een paar keer bij elkaar gekomen. In totaal krijgen nu 220 senioren (verdeeld over 7 groepen) ondersteuning in de vorm van aanvullende voeding, medisch onderzoek en medicijnen.  In november 2018 was ons tijdens de huisbezoeken aan kandidaten voor die nieuwe groep opgevallen dat de slaapgelegenheid van een aantal van hen wel erg spartaans (om niet te zeggen zeer oncomfortabel) was. Op ons verzoek is in december een survey gedaan waarin is vastgesteld dat 9 senioren zeer goed een matras zouden kunnen gebruiken. Die matrassen zijn gekocht (inclusief matrashoezen en een laken) en aan “huis” afgeleverd. Nieuwsgierig als we waren, wilden we in februari graag deze mensen bezoeken. Aldus geschiedde.  René ging mee op huisbezoek.  Na een omgang door de wijk waarbij we bij zeer tevreden mensen over de vloer kwamen, konden we constateren dat één man zijn matras om moverende redenen had doorverkocht, ondanks de afspraak dat het matras eigendom bleef van de stichting. E.e.a. werd door de lokale vrijwilligers hoog opgenomen: de nieuwe eigenaar werd opgespoord (had er 15% van de marktwaarde voor betaald). Hij kreeg zijn geld terug en het matras werd weer meegenomen. De man die zijn matras had verkocht, werd beboet met één maand geen support (niet door ons verzonnen maar door het lokale team …. met het idee dat het bericht gaat rondzingen en dat het mogelijk anderen met dezelfde plannen behoedt deze ook uit te voeren).

In alle groepen die werden bezocht was de sfeer goed, er is luchtigheid en gein. Er wordt samen gezongen en er worden simpele maar effectieve bewegingsoefeningen gedaan.

IV Bali: de kinderhuizen Widhya Asih 3 en 7

Alles gaat goed met de kinderen en met de staf; het loopt, het stroomt. Alleen valt te constateren dat er op het vlak van vervangende transportmiddelen (kopen van een busje voor het tehuis in Amlapura en een bus voor het tehuis in Singaraja) nog geen beweging is gekomen. We hebben ons licht opgestoken bij o.a. de bevriende staf van het tehuis Lion King, die twee jaar geleden een (nieuwe !!!) schoolbus van het door ons gewenste type konden kopen. Het gaat niet alleen om goede technische kennis om een nog prima tweedehands bus te kunnen onderscheiden van een goedgelakte maar afgeroste bus uit de toeristensector. Er zijn ook vragen over wat meer triviale zaken. Zoals over hoe te dealen met een tussenpersoon,  commissie betalen, en tenaamstelling. Hoe voorkom je dat je teveel betaalt en dat er straks iemand de bus als onderpand gebruikt voor een persoonlijke lening. We gaan inderdaad niet over één nacht ijs      

4. Sponsormogelijkheden

We vragen natuurlijk aan iedereen om na overweging vooral weer te besluiten om kinderen te steunen in hun schoolgang. Dat kan door een vrije gift of door deelname aan het scholarshipprogramma waarbij gekozen kan worden om een kind voor een bepaald schooltype te ondersteunen

  • het scholarship-programma: een scholarship is 70, 120 of 185 euro per jaar per kind* (resp. voor lagere school, junior highschool of senior highschool)
  • een kindertehuis-kind sponsoren voor 12 euro per maand voor levensonderhoud
  • het ondersteunen van een senior (60 plus) voor 10 euro per maand voor medische en huishoudelijke hulp (dat is 30 euro per kwartaal, 120 euro per jaar)
  • een vrije gift, waarbij koppeling aan een doel aan het bestuur wordt overgelaten

5. Giften

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben de ANBI-status (geregistreerd onder Belastingdienst 's-Hertogenbosch) wat interessant voor u kan zijn omdat de gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken kan worden. Dat geldt ook voor periodieke giften en schenkingen per notariële acte. 

6. Contact

Wil je iets laten weten, heb je feedback, of een vraag? Mail ons: info@gotong-royong-utrecht.nl